City Renovation A/S har følgende miljøpolitik:

  • City Renovation A/S' miljøpolitik omhandler hele virksomheden og dens underleverandører.
  • Det er vores mål nøje at følge og arbejde for en løbende forbedring af miljøledelsessystem og reduktion af miljøpåvirkninger fra virksomhedens aktiviteter.

  • Vi vil reducere miljøbelastningen ved vores aktiviteter under hensyntagen til vores tekniske, økonomiske og forretningsmæssige rammer og muligheder.

  • Vi vil arbejde for at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø for vore medarbejdere og andre, der kommer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.
  • Vi ønsker, at vores kunder opfatter vor virksomhed som en miljøbevidst virksomhed. Vi vil derfor have en åben kommunikation med vore omgivelser omkring vore miljøforhold.
  • Vi vil sikre, at vore medarbejdere og kunder/samarbejdspartnere er informeret omkring vores miljøpræstationer.
  • Vi forpligter os til at opfylde alle lovkrav på miljøområdet og andre krav vi har forpligtet os til.
  • Gennem vores miljøledelsessystem vil vore politikker og mål blive revideret løbende.
  • Det er virksomhedens mål, at medarbejderne inddrages i miljøarbejdet.​​

Nye biler i København​

Hvissingevej 118 - 2600 Glostrup